Tillæg og fradrag

I Zenegy kan du oprette tillæg og fradrag som du kan lægge ind på lønnen og/eller lade medarbejderne selv registrere. Det kan fx være aften- og nattillæg, udlæg, bonusser eller diæter, som skal lægges til medarbejderens løn eller fx virksomhedens frokostordning, sundhedsordning eller andet, der skal trækkes fra medarbejderens løn.

Hvem har adgang til at kunne lave registreringer på Tillæg og fradrag?

Du bestemmer, hvem der skal kunne lave registreringer på de tillæg og fradrag, som du opretter i Zenegy. Du kan enten tildele alle eller specifikke medarbejdere adgang. Det gør du, når du opretter tillægget eller fradraget.

Hvordan opretter jeg et nyt tillæg eller fradrag?

For at oprette et nyt tillæg eller fradrag, skal du gå til Min virksomhed > Tillæg og fradrag og klikke Opret tillæg eller fradrag.

Herefter skal du tage stilling til følgende felter:

Navn er den betegnelse som tillægget/fradraget får på lønsedlen.

Type er den type tillæg eller fradrag, du ønsker at oprette. Der er mange at vælge imellem:

 • Tillæg før skat er en del af AM-indkomsten, på samme måde som almindelig løn.
 • Tillæg før skat - u. pension - u. feriepenge er en del af AM-indkomsten, men der bliver ikke beregnet pension og er ikke en del af den ferieberettiget løn.
 • Tillæg før skat - u. pension - m. feriepenge er en del af AM-indkomsten, men der bliver ikke beregnet pension.
 • Tillæg før skat - m. pension - u. feriepenge er en del af AM-indkomsten, men det bliver ikke en del af den ferieberettiget løn.
 • Tillæg efter skat er et beløb, der lægges til udbetalingen efter skat, det kan fx være, hvis medarbejderen har lavet et udlæg.
 • Bruttotræk - m. feriepengereduktion påvirker AM-indkomsten negativt og reducerer den ferieberettiget løn.
 • Bruttotræk - u. feriepengereduktion påvirker AM-indkomsten negativt, men reducerer ikke den ferieberettiget løn.
 • Fradrag efter skat er et beløb, som trækkes fra udbetalingen. Dette kan fx være frokost eller en personaleklub.
 • Fradrag efter skat - Medarbejder betaling er et beløb, som trækkes fra udbetalingen. Dette kan være frokost eller en personaleklub. Beløbet overføres til anførte konto på den sats du er ved at oprette.
 • B-indkomst - AM-bidragspligtig kan benyttes, hvis medarbejderen skal have indberettet honorar som vedkommende selv skal indberette skat af. Denne vælges, hvis der skal beregnes skat af beløbet.
 • B-indkomst - AM-bidragsfrit kan benyttes, hvis medarbejderen skal have indberettet honorar som vedkommende selv skal indberette skat af. Denne vælges, hvis der ikke skal beregnes skat af beløbet. Er der eksempelvis tale om et udlæg som vedkommende har lavet.
 • Udlæg fungerer som typen Tillæg efter skat.
 • Udlæg - Mobil App fungerer som typen Tillæg efter skat. Aktiverer samtidig muligheden for at medarbejderen kan bruge Mine udlæg i mobilapp’en og selv kan definere beløbet i registreringen.
 • Tillæg - SH (udbetaling) er forbundet til SH saldoen. Bruges denne til udbetaling af SH, bliver der trukket direkte fra SH saldoen.
 • Rejsegodtgørelse svarer til udbetaling af Diæter.
 • Tillæg - Fritvalg (udbetaling) er forbundet til Fritvalgssaldoen. Bruges denne til udbetaling af Fritvalg, bliver der trukket direkte fra Fritvalgssaldoen.
 • G-dage - Ledighedsdage vælges, hvis medarbejderen skal have udbetalt G-dage. Det er vigtigt at g-dage bliver indberettet via denne type, da de skal indberettes i særskilt felt til SKAT.
 • Jubilæumsgratiale vælges, hvis der er tale om at de første 8.000 kr. skal være skattefri. Det er vigtigt at benytte denne type, da der indberettes i særskilt felt.
 • Sygdom bruges ved udbetaling af sygeorlov, som indberettes i særskilt felt.
 • Kørsel, her kan du selv vælge, hvilken sats der skal udbetales. Antal km og beløb indberettes i særskilt felt til SKAT.

Sats / beløb er den værdi, denne type af tillæg/fradrag skal have. Vigtigt: Skal medarbejderne selv registrere, kan du sætte værdien til 0.

ID, eller lønart, er et unikt selvvalgt nummer eller bogstavkombination. Du bestemmer selv, hvad der skal stå.

Tildel alle adgang skal være slået til, hvis du ønsker, at alle dine medarbejdere skal kunne registrere på dette tillæg eller fradrag. Er den slået fra, vil dette tillæg eller fradrag kun kunne bruges til medarbejdernes lønprofiler, eller i forbindelse med lønkørslen.

Tildel specifikke medarbejdere adgang til denne sats gør det muligt at tildele udvalgte medarbejdere eller afdelinger adgang til at benytte dette tillæg eller fradrag.

Sats kan overskrives gør det muligt at redigere i satsen for den enkelte registrering.

Forholdsmæssig betaling kan bruges, fx hvis en medarbejder ansættes eller fratræder skævt i en periode, og der i denne sammenhæng skal være en forholdsmæssig betaling af et tillæg i stedet for en betaling for den fulde periode.

Når du har udfyldt felterne og har den ønskede opsætning, skal du trykke Gem.

Du har altid mulighed for at rette i de oprettede tillæg og fradrag ved at trykke på blyanten til højre for tillægget eller fradraget.

Husk at trykke Gem, når du har foretaget dine ændringer.