Danmarks Statistik (DST) og DA Statistik

Installer Danmarks Statistik på Zenegy

For at installere Danmarks Statistik skal du være logget ind i Zenegy som Virksomhedsejer, lønbogholder eller administrator. 
Herefter trykker du på Min virksomhed > Abonnement

På siden finder du forskellige bokse, den ene hedder Danmarks Statistik
Vores Danmarks Statistik modul er ganske gratis, når du er kunde på Zenegy. 
Tryk på Læs mere og tilmeld i boksen og herefter på Tilmeld

Nu skal du blot opdatere siden og så vil du kunne finde modulet under Moduler, i den sorte bjælke i toppen. 

Indstillinger

Når du er kommet ind i Danmark statistik modulet, starter du i Indstillinger.
Rapporteringsperiode
, her skal du vælge om der skal rapporteres Årligt eller Kvartal og årligt
Hvem skal notificeres?, her kan du vælge den/de medarbejdere som skal notficeres om manglede opsætning op til deadline.
Indsend fraværsstatistik, denne skal aktiveres, hvis virksomheden er blevet bedt om at indberette fraværsstatistik. 

Medarbejdere

Under Medarbejdere i Danmarks statistik, finder du en liste over alle aktive medarbejdere. 

Alle medarbejdere vil til start være markeret med status Ny
Først når alle medarbejdere er opsat med status Udfyldt, vil det være muligt at sende rapporter til Danmarks statistik. 

For at opsætte en medarbejder, skal du trykke på den lille blyant til højre på linjen.
Nu får du en boks, med 10 felter. De 5 i venstre side skal udfyldes, samt den nederste i højre side. 
De 4 øverste i højre side, bliver automatisk udfyldt og opdateret ud fra det der er i Zenegy, på medarbejderen. 
Arbejdsfunktionen er det felt som skal bruges til DISCO-koden. 

I Zenegys Danmarks statistik modul, er det muligt at masse redigere sine medarbejdere, hvis flere skal have den samme opsætning. 
Det gør du ved at hakke medarbejderen af i boksen til venstre for deres navn, eller til venstre for Status-kolonnen, hvis du vil markere alle medarbejdere på siden. 
Herefter trykker du på Redigér valgte

Rapporter

Her finder du en liste over de rapporter som er sendt/forsøgt sendt til Danmarks statistik. 
Skal du manuelt sende en rapport afsted, trykker du blot på den lille pil til højre for knappen Opret rapport
Her vil du kunne vælge hvilken rapport, årlig eller kvartal, som du ønsker at sende afsted. 

DA Statistik

Når du skal rapportere til DA Statistik, så skal du stadig lave opsætningen af medarbejdere i Danmarks statistik modulet. 

Efter medarbejderne er oprettet skal du oprette rapporten under Rapporter
Du vælger her hvilken rapport du ønsker at danne og lader vær med at aktivere Send til Danmarks Statistik.
Efterfølgende hakker du af i rapporten til venstre på linjen og så kommer der en blå knap i toppen som hedder Download som ESI fil

Filen gemmer du ned på din computer og uploader den til DA Statistik, på deres indrapporteringsside. 

Læs mere om Danmarks Statistik

Du kan læse generelt om lønstatistik på DST's hjemmeside her: https://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/loenstatistik

Hvis du skal levere statistik til DA Statistik så finder du information til sidst i dette dokument om hvordan du gør dette.

Perioder

Den kvartalsvise lønstatistik dækker teknisk set ikke hele kvartalet. Der skal kun indberettes oplysninger for én enkelt lønperiode i hvert kvartal.

  • For 1. kvartal skal lønperioden indeholde uge 7
  • For 2. kvartal skal lønperioden indeholde uge 20
  • For 3. kvartal skal lønperioden indeholde uge 33
  • For 4. kvartal skal lønperioden indeholde uge 46

Det betyder, at der for fx 1. kvartal for månedslønnede skal indberettes for februar måned, mens der for 14-dages lønnede kun skal indberettes for uge 6 og 7 eller for uge 7 og 8.