Kursus

Intro

Zenegys kursusmodul gør det muligt for brugere at publicere, invitere og styre kurser for virksomheden.

Indhold:

 • Kursusoversigt
 • Opret kursus
 • Grupper
 • Anmodninger - coming soon
 • Invitationer - coming soon

Kursusoversigt

Kursusoversigt

På siden kan du se en oversigt over de kurser du har oprettet.

Opret kursus

Her kan du starte med at oprette dit kursus.

Anmodninger

Når du har oprettet et kursus og det er publiceret kan brugere begynde at tilmelde sig.

Via dette menupunkt kan du få en oversigt over afventende anmodninger om at deltage.

Grupper

Grupper bruges til at gruppere brugere der skal der skal have rettighed til at administrere jeres kurser.

Navn

Her fremgår navnet på de kurser du har oprettet.

Status

Her kan du se en aktuel status på det enkelte kursus

Start- / Slutdato

Her kan du se start- og slutdatoen for perioden for kurset.

Et kursus kan for eksempel strække sig over en uge, men bestå af to dage med kursus.

Dage

Her kan du se hvor mange dage kurset består af.

Et kursus kan for eksempel ske med fremmøde på flere dage. 

Deltagere

Her fremgår det, hvor mange deltagerpladser der er taget og hvor mange, der er ledige.

Opret kursus

Opret kursus

For at oprette et kursus, klik på opret kursus øverst til højre.

Udfyld kursus

Kursusinformation

Navn

 • Påkrævet
 • Her skal du indtaste navnet på dit kursus

Vælg kursustype

 • Påkrævet
 • Her skal  du vælge en kursustype. Dette går det nemt for dine potentielle kursus deltagere at se hvad det er for en type kursus de tilmelder sig.
  • E-Learning
  • Seminar
  • Teambuilding
  • Træning
  • Uddannelse
  • Webinar

Adresse

 • Her kan du angive en adresse
 • Feltet virker sammen med Google Maps, og gør det nemt for dine kursister at finde frem til en fysisk lokation.

Underviser

 • Her kan du angive, hvem der står for selve præsentationen eller undervisningen.

Målgruppe

 • Dette er et fritekstfelt, hvor du kan præcisere, hvem kurset henvender sig til.

Pladser

 • Påkrævet
 • Der er to primære valgmuligheder
  • Begrænset
   • Her skal der angives et maks antal pladser på kurset. Bruges typisk i forbindelse med fysiske kurser.
  • Ubegrænset
   • Her er der ingen begrænsning på, hvor mange der kan deltage. Bruges typisk i forbindelse med webinarer.

Kontaktperson

 • Påkrævet
 • Her skal angives en kontaktperson for kurset. Det er typisk den der organiserer kurset.

Kontakt-e-mail

 • Påkrævet
 • Her angives e-mail for kontaktpersonen for kurset.

Kontakttelefon

 • Her kan angives et kontaktnummer for kontaktpersonen.

Vedhæftninger

 • Her kan vedhæftes filer til brug for kurset. Filerne bliver først gjort tilgængelige for deltagerne, når deltagelsen er godkendt.

Dato og tid

Enkelt kursus

 • Aktiv - Bruges, hvis samme kursus strækker sig over en eller flere dage så brug denne indstilling.
 • Inaktiv - Bruges ,hvis hvert kursus er særskilt og man vil masseoprette flere ens kurser på flere dato'er.

Beskrivelse

Beskrivelse

 • Her tilføjer du en beskrivelse af dit kursus.

Tilføj rettigheder og godkendelser

Denne sektion gør det muligt at styre hvert kursus i detaljer. Skal man give adgang til hele modulet, så skal brugeren tildeles rollen kursusmanager. Dette gøres under Min virksomhed - Roller.

Kan se

 • Her kan angives brugere der skal have kigge adgang til kurset, men kan ikke redigere eller godkende deltagere / inviterede

Kan redigere

 • Her kan angives brugere der skal have adgang til at se og redigere kurset, men ikke godkende deltagere / inviterede.

Kan godkende

 • Her kan angives brugere der kan godkende deltagere og inviterede men de kan ikke redigere kurset.

Autogodkend deltagere

 • Her angives om man ønsker at godkende hver kursusdeltager.
  • Aktivt - Bruges typisk i forbindelse med webinarer, hvor der ikke er deltagerbegrænsning.
  • Inaktiv - Bruges typisk på kurser, hvor der er deltagerbegrænsning, og hvor man gerne vil styre præcist, hvem der får lov at deltage.

Kun via invitation

 • Her angives, om man vil publicere kurset til hele virksomheden, eller om man vil invitere brugere enkeltvis.
  • Aktiv - Kurset vises ikke i listen med kurser for virksomheden. Kun inviterede brugere kan se kurset og tilmelde sig.
  • Inaktiv - Kurset vises på listen med kurser. Alle har mulighed for at tilmelde sig. Det er stadigt muligt at invitere brugere.

 

Grupper

Grupper gør det nemmere at håndtere mange brugere, der skal have den ene eller anden adgang til forskellige kurser.

Er der altid nogle bestemte brugere, der skal have adgang til at godkende, se eller redigere kurser, kan man med fordel samle dem i en gruppe og så vælge gruppen i stedet for den enkelte bruger.