Betalinger

Rapporter > Betalinger ses en liste over alle de gennemførte lønkørsler, der er lavet i Zenegy. Du har også mulighed for at vælge Betalinger - Grupperet, hvor betalingerne er grupperet efter type

I begge tilfælde kan du få du et komplet overblik over de betalinger, der dannes ved en lønkørsel.

Hver enkelt lønkørsel består af en boks med lønkørslens unikke ID. I boksen kan du se det samlede beløb, som er betalt på poster som eksempelvis A-skat og AM-bidrag, Feriepenge og ATP. Tryk på den lille pil i højre side af boksen for at få flere informationer. 

På siden vil du nu se en Betalingsoversigt, som viser hvad status er på betalinger i forbindelse med lønkørslen. 

Du skal være opmærksom på de tre kolonner i højre side, Type, Form og Status. 

Type angiver, hvilken betaling der er tale om, eksempelvis Løn, ATP eller Skat. 

Form angiver, om betalingen skal laves Manuelt eller bliver lavet via Nets.

Status viser, om betalingen er Bekræftet, Afventer eller Fejlet.

Vær opmærksom på Dispositionsdatoen, som fortæller hvornår beløbet vil blive betalt.

ATP, Feriekonto og Barsel vil der komme en opkrævning på i virksomhedens e-Boks, en gang i kvartalet.