Betalinger - linjer

Du finder et overblik over beløb beregnet for den enkelte lønkørsel, helt ned i linjeniveau ved at benytte dig af denne side.
Siden finder du ved at klikke på Rapporter > Betalinger > Betalinger.

Her finder du en boks for hver lønkørsel hvor du får følgende informationer: 

LønkørselID: Er der ID som lønkørslen har fået og det nummer som du bruger til at sikre dig, at du kigger på den rigtige lønkørsel, hvis der er kørt flere lønkørsler i samme periode.
Afsluttet af: Er navnet på vedkommende som har gennemført lønkørslen.
Type: Definerer hvilken type lønkørsel der er tale om.
Antal medarbejdere: Viser hvor mange medarbejdere der var i lønkørslen.

Periode: Viser den valgte lønperiode for lønkørslen.
Dispositionsdato: Viser den valgte dispositionsdato for lønkørslen.
Aktiveret: Viser hvornår lønkørslen er blevet endeligt godkendt i Zenegy.
Gennemført: Viser hvornår den er endeligt gennemført med indberetninger, dannelse af betalinger og rapporter.
A-skat: Det samlede beløb for A-skat.
AM-bidrag: Det samlede beløb for AM-bidrag.
Løn Netto: Det samlede beløb i lønudbetaling til dine medarbejdere.
ATP: Det samlede beløb til betaling af ATP.
Pension Netto: Det samlede pensionsbeløb til betaling, på tværs af pensionsordninger.
Barsel: Det samlede beløb i betaling til barsel - hvis i benytter DA barsel, eller barsel DK delvist.
Feriepenge - Funktionærer: De afregnede feriepenge ved fratrædelse på en funktionær, som afregnes gennem Zenegy til feriekassen.
Feriepenge - Timelønnet: De afregnede feriepenge til en timelønnet, som afregnes gennem Zenegy til feriekassen.

Hvordan ser jeg mine betalingslinjer, enkeltvist?

Du kan af forskellige årsager stå i en situation hvor du ønsker at se de enkelte betalingslinjer og informationer.
Det kan eksempelvis være hvis en medarbejder mener at vedkommende ikke har fået sin løn.

Klik på Rapporter > Betalinger > Betalinger > og klik på boksen med den lønkørsel du ønsker at se betalingerne for.

Her på siden vil du blive mødt af alle de betalingslinjer, som berøre den enkelte medarbejder i forbindelse med lønkørslen.
Øverst kan du vælge at filtrere på: Medarbejder, TypeStatus og Betalingsmetode.

Hvordan trækker jeg en betalingsfil?

Hvis du gerne vil have betalingerne ud i en fil fra Zenegy, da du ikke har en Nets aftale, eller har kørt lønnen for sent og ønsker at lave straks betalinger i banken, så er det også en mulighed.

Start med at klikke på Rapporter > Betalinger > Betalinger > og klik på boksen med den lønkørsel du ønsker at trække betalingerne ud for.
Find filtret Type og vælg den type betaling du gerne vil eksportere. Vær opmærksom på at nogle betalinger sker via PBS nummer og disse vil det ikke være muligt at importere i banken.
Her kan eksempelvis være tale om ATP, Skat og Pensionsordninger.

Øverst til højre på siden klikker du på Betalingsfil.
I boksen kan du vælge Danskebank, Nordea, Jyske bank eller en almindelig csv fil.
Nogle af de mindre banker i Danmark har de samme betalingsfil typer, som disse 3 større banker.
Hvilken en du kan bruge, skal du forhøre dig om i banken.
Når du har valgt den type du gerne vil have klikker du på Download.