Ferie

Hvis du vil kunne se en oversigt på tværs af medarbejdere på, hvad der er afregnet af ferie kan du tilgå Rapporter > Ferie.

Her kan du ud fra en defineret periode på den enkelte medarbejder se optjente dage og den ferieberettigede løn i perioden i boksen til venstre. 

Ved at trykke på den enkelte medarbejder kan du i boksen til højre se i hvilke perioder, der er optjent hvad i forhold til Feriedage, Ferieberettiget løn, Ferietillæg og Feriepenge. 

Du kan vælge at downloade rapporterne på alle medarbejdere ved at trykke på den blå knap øverst i højre side, Download alle.