Skat

Når du tilgår Rapporter > Skat vil du blive mødt af 2 bokse.

I første boks, som har overskriften skattekort er der følgende informationer:

Antal poster er de skattekort, der i alt er blevet hentet ned på medarbejderne i virksomheden.

Navn er navnet på den medarbejder, det pågældende skattekort er blevet hentet ned på.

CPR-nummer er CPR-nummeret på den medarbejder, det pågældende skattekort er blevet hentet ned på.

Gældende er fra det tidspunkt det hentede skattekort er gyldig fra.

Skattekort er det type af skattekort, der er blevet hentet ned på den pågældende medarbejder.

Trækprocent er den trækprocent, der er på skattekortet.

Månedligt fradrag er det fradrag, der er på skattekortet.

Frikort er den rest, der er på frikortet, hvis det hentede skattekort er et frikort.

Status beskriver om skattekortet er hentet, eller om det har fejlet.

Trykker du på den lille pil til højre for status, ser du uddybende informationer på det enkelte skattekort.

I anden boks, som har overskriften skatterapporterer der følgende informationer:

ID er det unikke ID, der er sammenhænget med skatterapporten på den pågældende lønkørsel.

CVR-nummer er cvr-nummeret på virksomheden.

Oprettet er den dato, skatterapporten er oprettet på.

Fra/Til beskriver lønperioden.

Dispositionsdato er hvornår lønnen er sat til at være tilgængelig på medarbejderens konto.

Status angiver, om rapporten er gennemført eller fejlet.

Trykker du på den lille pil til højre for status, ser du uddybende informationer på skatterapporten.

Her vil du blive mødt af et pdf-dokument, hvor der i starten af hver række bliver vist, hvilket nummer der bliver indberettet på til eIndkomst.