Hvordan registrerer jeg fravær?

Når du skal oprette fravær, kan det med alle typer adgange gøres på computeren, medmindre funktionen er deaktiveret af virksomheden.
Er du medarbejder og skal registrere eget fravær, kan det også gøres via vores mobil app, læs mere her.

For at registrere fravær via computeren starter du med at logge ind og klikke på Registreringer > Ferie og fravær > Opret fravær.

Her mødes du af en boks med følgende linjer som du skal tage stilling til:
Medarbejder er vedkommende, der skal registreres fravær på. Denne er kun tilgængelig hvis du har en rolle som afdelingsleder eller derover. Læs mere om roller her.
Fraværstype er typen af fravær, som skal registreres. Du kan finde en gennemgang af vores fraværstyper her.
Projekt-ID er et fritekst felt.
Fra
 er den dag fraværet starter.
Til er den dag fraværet slutter.
Dage beregnes ud fra til og fra datoen, men kan overskrives, hvis der eksempelvis er tale om 0,5 dage.
Beskrivelse kan påføres, hvis der er behov.
Status viser hvilken status registreringen har. Hvad statussen betyder, kan du læse mere om her.
Er du afdelingsleder eller derover, vil denne være mulig at ændre.

Når du er færdig, klikker du Gem i øverst til højre og så er registreringen lavet.

Video Guide