Fradrag efter skat

Hvordan lægger jeg et fradrag efter skat ind på en medarbejder?

Du opretter et fradrag efter skat ved at gå til Medarbejdere, vælge en medarbejder, og gå til Lønprofil i menuen og derefter scrolle ned til boksen Tillæg og fradrag, hvor du klikker Tilføj tillæg og fradrag. I Type (lønelement) skal du vælge Fradrag efter skat. Du skal tage stilling til følgende felter:

  • Navn (lønelement) er den betegnelse, der vil fremgå af lønsedlen.
  • Antal er, hvor mange stk. af dette fradrag medarbejderen skal have.
  • Beløb er fradragets størrelse.
  • I alt, i dette felt skal du ikke taste noget, her ganger systemet automatisk beløb med antal.

Når felterne er udfyldt, skal du klikke Gem tillæg og fradrag.

Hvordan lægger jeg et fradrag efter skat ind på flere medarbejdere på én gang?

Skal flere medarbejdere have det samme fradrag, kan du benytte funktionen Globale værdier. Det gør du ved at gå til Min virksomhed > Globale værdier > Globale værdier > Opret.

Følgende felter skal du herefter tage stilling til:

Navn er navnet på den globale værdi. Dette vil ikke fremgå af lønsedlen.

ID er en unik selvvalgt nummer- eller bogstavkombination.

Type giver dig mulighed for at vælge hvilken type den globale værdi skal være. Her skal du vælge Tillæg og fradrag.

Du vil nu får en række nye felter: 

Vælg type giver dig mulighed for at vælge mellem type og rate. Ønsker du at oprette et nyt fradrag efter skat, skal du vælge Vælg fra tillæg/fradrag type.

Type (lønelement) giver dig en række muligheder. Her skal du vælge Fradrag efter skat.

Navn (lønelement) er det, der vil fremgå af lønsedlen.

Antal er antallet af fradrag, medarbejderen skal have.

Beløb er fradragets størrelse.

I alt i dette felt skal du ikke taste noget, her ganger systemet automatisk beløb med antal.

Når du har udfyldt felterne og har den ønskede opsætning, skal du trykke Gem.

Efter du har gemt, kan du vælge, hvilke medarbejdere, der skal have den globale værdi. Det gør du ved at trykke på Medarbejdere over Rediger global værdi. Tryk på knappen Tilføj medarbejdere. Her kan du vælge, hvilke medarbejdere, der skal have den globale værdi ved at trykke på det blå plus ud for medarbejderens navn. Du kan filtrere og har også mulighed for at tilføje alle.

Når du har tilføjet de ønskede medarbejdere, skal du klikke Gem. 

Herefter vil det være muligt at se den globale værdi ved at gå til Medarbejdere og vælge en medarbejder og klikke Lønprofil i menuen og herefter scrolle ned til boksen Tillæg og fradrag.