Hvordan registrerer jeg tillæg og fradrag?

Når du skal oprette tillæg og fradrag, kan det med alle typer adgange gøres på computeren, medmindre funktionen er deaktiveret af virksomheden.
Er du medarbejder og skal registrere egne tillæg og fradrag, kan det også gøres via vores mobil app, læs mere her.

For at registrere tillæg og fradrag via computeren starter du med at logge ind og klikke på Registreringer > Tillæg og fradrag > Opret tillæg eller fradrag.

Her mødes du af en boks med følgende linjer som du skal tage stilling til:
Medarbejder er vedkommende, der skal registreres på. Denne er kun tilgængelig hvis du har en rolle som afdelingsleder eller derover. Læs mere om roller her.
Tillægs- og fradragstype er angivelsen af hvilket tillæg eller fradrag, som der skal registreres på.
Projekt-ID
er et fritekst felt.
Antal
angiver antallet af det registrerede tillæg eller fradrag.
Sats er det beløb der registreres til.
Total
er satsen ganget med antallet.
Beskrivelse bruges til angivelse af årsagen til registreringen.
Status viser hvilken status registreringen har. Hvad statussen betyder, kan du læse mere om her.
Er du afdelingsleder eller derover, vil denne være mulig at ændre.
Upload dokument er en linje du ser i bunden, hvis du har en fil som skal tilføjes registreringen.

Når du er færdig, klikker du Gem i øverst til højre og så er registreringen lavet.

Hvordan registrerer jeg udlæg via computeren?

Når du skal registrere udlæg via computeren, gøres det på samme måde, som når der registreres tillæg og fradrag.
Klik derfor ind på Registreringer > Tillæg og fradrag > Opret tillæg eller fradrag.

Her vil du i feltet Tillægs- og fradragstype, kunne finde en type til udlæg, hvis dette er oprettet af virksomheden.
Læs mere om, hvordan du gør det muligt for medarbejderne at lave udlæg.

Udfyld herefter felterne, som du ser beskrevet øverst her i artiklen.
Husk at tilføj et dokument med din kvittering og klik Gem.

Video Guide