Timer

Under Registreringer > Timer oprettes og godkendes timeregistreringer for specifikke medarbejdere.

Du kan enten oprette dine egne registreringer på den enkelte medarbejder, eller godkende/afvise timer, som medarbejdere selv har registreret via deres egen profil. 

For at kunne godkende timer, skal du have rollen Afdelingsleder. Læs mere om Roller.

Hvordan oprettes timer?

Timer oprettes ved at gå til Registreringer > Timer > Opret timer.

Følgende linjer skal du herefter tage stilling til:

Medarbejder er den medarbejder, der har arbejdet.

Timetype vælges blandt de timetyper, der er oprettet under timesatser. Læs mere om Timesatser. 

Afdeling vælges blandt de afdelinger, der er sat op i virksomheden. Læs mere om Afdelinger. 

Projekt-ID er et fritekstfelt og ikke påkrævet.

Dato er den dag, timerne er lagt.

Starttid er det tidspunkt, arbejdet startede.

Sluttid er det tidspunkt, arbejdet sluttede.

Pause er den tid, medarbejderen holdt pause.

Sats den timesats, medarbejderen bliver lønnet ud fra. Satsen tages fra den valgte Timetype.

Timer er antal timer, inkl. pause. Dette felt bliver autoudfyldt, men kan overskrives.

Timer i alt er antal timer, minus pause.

Total er den samlede løn for de indtastede timer.

Beskrivelse er et fritekstfelt og ikke påkrævet.

Status giver dig mulighed for at vælge mellem Afventer, Godkendt, Afvist, Manuelt arkiveret.

Upload dokument er en mulighed for at vedhæfte dokumentation. Dette er ikke påkrævet.

Når felterne er udfyldt, skal du trykke Gem.

Hvordan godkendes timeregistreringer?

Før godkendelse kan timeregistreringer filtreres på Medarbejdere, Afdeling, Vedhæftninger (med/uden), Status, Periode og Rate.

Herefter vises timeregistreringerne med status Afventer, Godkendt, Afvist, Aktiveret eller Manuelt arkiveret.

Registreringer kan tilvælges ved at trykke på firkanten i venstre side. Herefter vælges om registreringerne skal godkendes, afventer, afvises, slettes eller arkiveres ved at trykke på pilen til højre for Godkend knappen og derefter Bekræft.

Registreringer kan arkiveres, hvis registreringen skal gemmes, men ikke indgå i lønkørslen. I dette tilfælde vil registreringen få status Manuelt arkiveret.

Registrering med status Arkiveret, har indgået i en tidligere lønkørsel.