Følg standardtimesats

I Zenegy har du mulighed for at oprette virksomhedens egne timetyper, som medarbejderne kan registreres på eller som kan bruges til import fra andre tidsregistreringssystemer.
Slår du denne funktion til, når du opretter en ny timetype, får du mulighed for at gøre væsentlig mere end blot at angive en fast sats.

Funktionen her giver giver dig mulighed for at oprette timetyper, som kan følge en medarbejders standardsats, eller at lægge et beløb oveni standardsatsen.

Eksemplerne herunder, viser de forskellige muligheder for brug af medarbejderens standardsats.

For at oprette en standardtimesats skal du følge klikke Registreringer > Timer > Timesatser > og på den blå knap øverst til højre skal du klikke Opret timesats.
Læs mere om oprettelsen af en timetype her.

Når du slår funktionen Følg standardsats til på timetypen, vil du blive mødt af følgende felter som du kan tage stilling til: 

  • Navn er et felt som kun er tilgængeligt, hvis du tilføjer et beløb oveni standardsatsen. Normalt vil registreringen have det navn som timetypen oprettes med, men hvis der lægges et ekstra beløb oveni, kan du give det beløb sit eget navn. Hvis du navngiver ekstrabeløbet, så vil der på lønsedlen blive dannet en linje for det ekstra beløb alene.
  • Beløb her kan du vælge at tilføje et fast beløb eller en procentandel af timesatsen, der lægges oveni medarbejderens standardtimesats. Når du har valgt den variabel der er tale om, kan du skrive værdien i feltet til højre.
  • Kontoregel, hvis du slår denne funktion til, kan du bogføre ekstrabeløbet på en anden konto, end den generelle timetype.
    Læs mere om kontoregler.

Hvor finder jeg medarbejderens standardsats?

Du finder den standardsats som Zenegy beregner på ved at klikke på Medarbejdere og klikke dig ind på den givne medarbejders Lønprofil
Er der tale om timelønnet medarbejder, vil Zenegy benytte den Timesats, som er knyttet til medarbejderen, øverst til venstre på denne side. 
Er der tale om en funktionær, vil Zenegy på lønprofilen, øverst til venstre, beregne en standardtimesats på baggrund af antal timer og fast løn på medarbejderen. 

Vær opmærksom på, at Zenegy benytter det, som er registreret i feltet, i forbindelse med registrering på timetypen.
Ændrer du derved lønnen efter en medarbejder har lavet registreringer, vil det kun være fremtidige registreringer, som bruger den nye værdi. 

Eksempler på brug af standardtimesats

1. Virksomheden har forskellige timetyper, men medarbejderen har samme sats på alle timetyper.
Her kan der være tale om forskellige timetyper som en medarbejder registrere på, men de enkelte medarbejderes sats varierer fra hinanden.

2. Virksomheden udbetaler et ekstra beløb i forbindelse med nogle timer, som skal vises på en linje på lønsedlen.
Her kan der fx være tale om overarbejde, hvor en medarbejder får 150% af vedkommendes standardtimesats.

3. Virksomheden udbetaler et ekstra beløb i forbindelse med nogle timer, som skal vises på en separat linje på lønsedlen.
Her kan der være tale om at en medarbejder får et aftentillæg, når der registreres på en bestemt timetype.

Hvordan opsætter jeg eksempel 1?

For at opsætte dette eksempel, skal du aktivere Følg standardsats på oprettelsen af timetypen.
Ved at aktivere denne linje, vil man ved registrering på denne timetype registrere til medarbejderens standardsats.

Hvordan opsætter jeg eksempel 2?

For at opsætte dette eksempel, skal du aktiverer Følg standardsats på oprettelsen af timetypen.
Ved at aktivere denne linje, vil man ved registrering på denne timetype, registrere til medarbejderens standardsats, men denne gang vil vi gerne lægge et beløb oveni.

Da vi i dette eksempel kun vil have én linje på lønsedlen, arbejder vi kun med navnefeltet i toppen af timetypen, da dette er navnet som bliver vist på lønsedlen.
I rækken Beløb, kan du vælge, om du ønsker at tilføje en procentsats af standardsatsen eller et fast beløb, der lægges oveni standard satsen, og yderst th. skriver du værdien.

Hvordan opsætter jeg eksempel 3?

For at opsætte dette eksempel, skal du aktivere Følg standardsats på oprettelsen af timetypen.
Ved at aktivere denne linje, vil man, ved registrering på denne timetype, registrere til medarbejderens standardsats, men denne gang vil vi gerne lægge et beløb oveni.

Da vi i dette eksempel gerne vil have to linjer på lønsedlen, arbejder vi med begge navnefelter på timetypen.
Det øverste navn vil knytte sig til medarbejderens standardtimesats, og det nederste navn knytter sig til det ekstra beløb vi lægger oveni.
I rækken Beløb kan du vælge ,om du ønsker at tilføje en procent af standardsatsen eller et fast beløb der lægges oveni standardsatsen og yderst th. skriver du værdien.