Nye afregningsregler til FerieKonto

Fra den 1. september er der nye afregningsregler til FerieKonto. Jf. den nye ferielov skal medarbejdere have deres feriepenge til rådighed hurtigst muligt efter de er optjent, hvilket medfører at virksomheder skal indbetale feriepenge oftere end hidtil. 

De næste par måneder vil virksomheder opleve forskellige afregninger til feriekonto. 

Med en aktiv Nets aftale i Zenegy, vil indbetaling af feriepenge ske automatisk og følge de nedenstående frister.

Feriepenge før 1. september 2020

 

Timelønnet

Feriepenge der er optjent i juli og august skal indbetales til Feriekonto i november 2020.

Funktionærer

Feriepenge for funktionærer, der fratræder senest den 31. august 2020, betales i oktober 2020.

 

Feriepenge efter 1. september - de nye frister

For timelønnede og fratrådte funktionærer er indberetnings- og indbetalingsfristen den samme med følgende frister:

Timelønnede

Indberetning af feriepenge for timelønnede sker med baggrund i lønperiodens slutdato med den 15. i måneden som skæringsdato. 

Slutter lønperioden den 15. i måneden, sker indberetning og indbetaling den sidste dag i den pågældende måned.

Slutter lønperioden efter den 16. i måneden, sker indberetning og indbetaling den 15. måneden efterFratrådte funktionærer

For fratrådte funktionærer med løn under ferie skal indberetning og indbetaling af feriepenge ske seneste den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.