Zenegy Time - så er der styr på tiden

Med Zenegy Time får du det ultimative værktøj til effektiv opsamling af både arbejdstid og opgavetid. Løsningen kan konfigureres til den enkelte virksomhed, hvor behov for registrering kan være individuel for hver virksomhed og eventuelle overenskomstregler. Zenegy Time er for alle typer af virksomheder, og kan skaleres og konfigureres til at dække alle arbejdsfunktioner i jeres virksomhed.

Alle registreringer foretages enten via Zenegy Time’s stempelur funktion eller med brug af mobil app. Vores udbyggede værktøj til opsætning af lønoverenskomst sørger for, at du på baggrund af tidsregistreringen får genereret et komplet sæt løn poster, der afleveres direkte i lønsystemet.

Fleksibel tidsregistrering til jeres virksomhed

Med vores overskuelige dashbord og mobil app til registrering af arbejdstid, opgavetid, materialeforbug, pauser, fravær og meget andet, er det nemt at få overblik for medarbejdere og ledere. Løsningen kan tilpasses til lige netop jeres virksomhed, så i får den opsætning der modsvarer jeres krav.

Alle registreringer kan overføres til Payroll, og vores åbne API gør at du kan integrere til andre systemer.

Tidsregistrering

Registrering af fremmøde, pauser, fravær, opgavetid m.v. foretages enten via den intuitive Mobil App, eller via Shop Floor registreringsklienten. Alle i registreringsklienten kan konfigureres til individuelle behov, fra det helt simple til det mere avancerede. Konfigurationen kan ske helt ned på den enkelte medarbejder hvis man ønsker det. Dagsnormer, ugenormer eller andre periodenormer opsættes fleksibelt og generisk.

Overenskomster og løn

I vores udbyggede og fleksible overenskomstopsætning opsættes reglerne for generering af et komplet løngrundlag, der kan overføres til lønsystemet. Overenskomstopsætningen håndterer alt fra de meget simple regler til de mere avancerede. Alle regler er opsat som dataregler og kræver ikke udvikler assistance hvis virksomheden indgår nye aftaler. Zenegy Time er integreret med Zenegy Payroll hvilket betyder lettere oprettelse af medarbejdere, korrekt saldovisning, og alle godkendte løntransaktioner overføres automatisk til lønsystemet fra Zenegy Time.

Dashbord til overblik

Arbejdsledere og godkendere har det fulde overblik samlet i ét intuitivt dashboard, der kan tilpasses den enkelte bruger via rettighedsstyring. Herfra foretages godkendelse af løntid, opgavetid, materialeforbrug m.v. Arbejdslederen har det fulde overblik over hvem som er mødt ind, og hvad der aktuelt arbejdes på. Fra dashboard kan man endvidere uddelegere opgaver til en kollega hvis man selv er fraværende, ligesom man kan se hvilke opgaver der er blevet uddelegeret til en selv. Medarbejderes fraværsregistreringer kan godkendes eller afvises direkte fra dashboard.

Gruppering af godkendere

Godkendelse af timer, omkostninger, løngrundlag og planlægning kan deles med én eller flere kollegaer i godkendergrupper, hvis man som godkender i en periode er fraværende i virksomheden pga. ferie eller andet fravær.

Medarbejderportal

Alle medarbejdere har adgang til deres egen portal, hvor de kan vedligeholde egne stamdata, se deres aktuelle tids- og løn saldi, som også vises i App. Fra medarbejderportalen kan der ligeledes ansøges om fremtidig fravær, ligesom man kan se og udskrive egne tidskontoudtog.

Konfigurérbare registreringsenheder

Ikke to virksomheder er ens, og kravene til hvordan der skal registreres er forskellige for den enkelte virksomhed. I Zenegy Time kan både App og Shop Floor terminaler konfigureres og tilpasses individuelle behov. Dette sikrer at hver enkelt medarbejder får lige præcis de funktioner til rådighed der er relevante for vedkommende, hverken mere eller mindre.

Åben API

Zenegy Time har et fuldstændigt åbent API. Det betyder at der er mulighed for at integrere med andre systemer såfremt dette skulle være nødvendigt.