;

En bankforbindelse, der får din virksomhed ud over rampen

 

Vækster din virksomhed, skal du ansætte nye medarbejdere, og mangler du hjælp til at tage det næste skridt? Uanset udfordringen er Danske Bank den rette sparringspartner for din virksomhed.

 

Læs mere her

 

Et oplagt partnerskab

Rådgiverne i Danske Bank har hver dag kontakt med tusindvis af virksomheder. Udover store drømme for fremtiden har mange af virksomhederne også det til fælles, at administrationen af løn- og HR-opgaver er uforholdsmæssigt tids- og ressourcekrævende, og at tunge og ufleksible systemer koster på medarbejdertilfredsheden.

 

I Danske Bank ønsker vi de bedste rammer for vores kunder, og jeres medarbejdere bør bruge tiden på de opgaver, der skaber mest mulig værdi for kerneforretningen. I den forbindelse ser vi Zenegy som den bedste, mest fleksible og tidssvarende HR- og lønløsning på markedet. Danske Bank har derfor investeret i Zenegy og anbefaler vores kunder at vælge netop deres løsning, så I kan bruge mindre tid på administration og mere tid på den del af forretningen, der skal indfri de store drømme.

 

Få et endnu bedre finansielt overblik i District

Vi introducerer nu, at kunder i Danske Bank kan se nøgletal fra Zenegy Løn/Hr direkte i dashboards på Danske Banks platform District.

 

Data fra Zenegy vises i såkaldte widgets og kan tilføjes nemt og kvit og frit, hvis du har adgang til District. Du kan vælge mellem otte forskellige widgets, som henter data i realtid fra Zenegy til dit dashboard i District. 

 

Som kunde kan du bruge dine widgets til at holde styr på fremtidige lønudbetalinger, se ændringer i lønudgifter på tværs af virksomheden og til opfølgning på afventende godkendelser af f.eks. kørsel, ferie eller timeregistrering. Ydermere vil du blive gjort opmærksom på skyldige feriepenge her og nu, have mulighed for at følge udgifter til kørsel og timeomkostninger, samt overblik over jeres medarbejderomsætning. 

 


Du er velkommen til at kontakte din rådgiver i banken, som kan fortælle mere om samarbejdet.

 

Læs mere om Danske Banks investering i Zenegy her

Jeg vil gerne høre mere om Zenegy