DIGITALE REGISTRERINGER

FLERE MULIGHEDER FOR TIMEREGISTRERING

Timeregistrering

Kategori:

Dato:


Stempl ind og ud

Lad jeres medarbejdere stemple sig selv ind og ud ved at angive deres start- og sluttider for de enkelte arbejdsdage. I kan også lade dem vælge et bestemt antal timer for en hel dag, alt efter hvordan I ønsker, de skal registrere sig.

Specifikke timesatser

Opret generelle timesatser, som alle kan bruge, eller tildel specifikke timesatser til en enkelt eller alle medarbejdere i en given afdeling. Herefter registrerer medarbejderne deres timer, og den lønansvarlige kan så godkende dem, inden der skal udbetales løn.

Timeregistrering for afdelinger

Har virksomheden medarbejdere, der er er tilknyttet flere forskellige afdelinger, kan den lønansvarlige nu også få et overblik over, hvordan løntrykket er i den enkelte afdeling. Som udgangspunkt er medarbejdere tilknyttet én specifik afdeling, men de har også mulighed for at registrere deres timer i en anden afdeling. Lønudviklingen kan så efterfølgende bogføres i økonomisystemet eller trækkes ud i rapporter. Hvis virksomheden har forbundet Zenegy med et andet økonomisystem, vil overførslen til kassekladden ske automatisk.

Timeregistrering for projekter

Hvis virksomhedens medarbejdere arbejder på projekter, kan de i Zenegy registrere timer for de pågældende projekter. Når medarbejderen laver sin timeregistrering, kan vedkommende tilføje et Projekt ID, hvortil registreringen bliver knyttet.

Så hvis der skal holdes styr på registreringerne i forhold til bestemte projekter, så kan man nemt gøre det i Zenegy. Under "Rapporter" kan den lønansvarlige generere et udtræk over de forskellige registreringer.

Forbind med andre

Virksomheden kan nemt integrere Zenegys timeregistrering til andre systemer. På den måde vil de indtastede og godkendte timer fra jeres foretrukne timeregistreringssystem automatisk blive overført til Zenegy som godkendte timer, der er klar til at udbetales løn for.

Upload dokumenter

Når medarbejderen opretter registreringen, kan vedkommende uploade et dokument, som efterfølgende bliver gemt på registreringen.

Timeregistrering direkte fra mobilen