Automatisk split af ferie

Kategori:

Dato:


Det sker at medarbejdere har ferie, der strækker sig over to lønkørselsperioder. Zenegy har nu gjort det nemt at administrere ferie over to perioder ved at introducere automatisk opdeling af ferie.

Al godkendt ferie, bliver fordelt helt automatisk, med lønnens dispositionsdato som skæring. 

Funktionen er sat aktiv på alle virksomheder som standard og kan administreres i virksomhedslogin under Min Virksomhed > Indstillinger.