DA/LO udviklingsfond

Kategori:

Dato:


Zenegy understøtter nu DA/LO udviklingsfond. Hovedformålet med fonden er at sikre en fortsat udvikling af den danske model, med vægt på en fleksibel overenskomstregulering, kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet. LO og DA vil følge udviklingstendenser, som udfordrer den danske model, og i den forbindelse arbejde for at modvirke social dumping.