LØNSEDDEL

ZENEGY GØR OP MED DEN KLASSISKE LØNSEDDEL

icon_scroll

Zenegy gør op med den klassiske lønseddel

Lønsedlens formål

Lønsedlens formål er at fungere som en slags kvittering på den udbetalte løn og at arbejdsgiveren har fratrukket ATP, AM-bidrag og A-skat af medarbejderens løn. En lønmodtager har krav på og ret til at modtage en lønseddel. Det er et krav at arbejdsgiver gemmer sine medarbejderes lønsedler i min. 5 år og samtidig sikrer, at der ikke er andre der har adgang til dem. Dette er bl.a. for at kunne dokumentere at lønnen er udbetalt og at der er blevet betalt SKAT.

Hvad er kravene til en lønseddel?

Der er ingen form-krav til en lønseddel udover at den skal være skriftlig. Den må derfor både være digital eller håndskrevet, så længe man kan læse, hvad der står på den. Der er desuden ikke så mange krav til, hvad en lønseddel skal indeholde, men den skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Medarbejderens løn i den givne periode

  • Perioden, som lønsedlen dækker over

  • Beløbet, der er trukket i A-skat og AM-bidrag

  • Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer

  • Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer eller SE-nummer

De fleste lønsedler indeholder dog mange flere oplysninger end ovenstående. Heriblandt diverse tillæg, som medarbejderen har fået (f.eks. telefontillæg), hvilke skattepligtige goder medarbejderen har, hvad medarbejderens bruttoindkomst er, hvilke fradrag medarbejderen har, medarbejderens feriepenge, refusion af udlæg, hvad medarbejderen har fået udbetalt i løn, og meget mere.

Den klassiske lønseddel hører fortiden til

Hos Zenegy får lønmodtagere lønsedlen på en helt ny måde. Vi opererer med det mantra, at løn ikke kun skal være sjovt at bruge, men også sjovt at få. Derfor har vi pillet ved den klassiske lønseddel, og skabt en ny, interaktiv lønseddel, hvor lønmodtagere via medarbejder app'en har mulighed for at klikke på elementerne på lønsedlen og se en udvikling henover året, samt hente oplysninger om, hvad de forskellige felter betyder.

Med det interaktive design kan lønmodtagere nemt danne sig et overblik over lønsedlens indhold. Det betyder også, at hvis der er fejl på lønsedlen, så opdages disse nemmere.

Der er i Zenegy også mulighed for at få lønsedlen i det klassiske pdf format. Det kan enten være på medarbejderens egen log ind profil eller via e-Boks.